Huishoudelijk reglement

De op onze website en kalender geafficheerde prijzen zijn indicatief en niet bindend.
Wij behouden ons het recht deze prijzen aan te passen bij de definitieve onderhandelingen met de camping tot 4 weken vóór aanvang van het kamp.


Inschrijven kan enkel via:
Het online inschrijvingsformulier welke terug te vinden is op onze website.
Schriftelijk per mail aan één van de bestuursleden (mailadressen zijn terug te vinden op onze website).
Een officieel inschrijvingsdocument bij één van onze bestuursleden tijdens één van onze vakanties.

Een inschrijving is pas definitief na betaling van een voorschot van €20 (of ander bepaald bedrag bij specifiek kamp).
Na aanvraag tot inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging van voorlopige inschrijving met het te betalen bedrag.
Deze betaling dient ten laatste voor de uiterste betalingstermijn voldaan te zijn.
Indien de betaling niet voldaan werd voor deze periode kan uw inschrijving komen te vervallen. Er zal u nog tijdig een herinneringsmail toegestuurd worden.
Opnieuw inschrijven is mogelijk, dan komt u terug achteraan op de lijst, wij verwerken de inschrijvingen in de volgorde dat deze werden ontvangen.

Annulatie: Bij het annuleren van deelname aan een activiteit kunnen annulatiekosten worden verrekend.
Kampen:
Indien de annulatie gebeurt voor het einde van de betalingstermijn dan wordt de €20 voorschot als annulatiekost aangerekend.
In het geval de annulatie gebeurt tussen het einde van de betalingstermijn en start van het kamp, dan hangt de terugbetaling af van de goodwill van de camping,
maar ook hier wordt de €20 voorschot als annulatie aangerekend.
Dit komt allemaal te vervallen als we een vervangend gezin vinden.
Met medisch attest doen we zowiezo ons uiterste best met de camping om alles terugbetaald te krijgen.
We doen ons best om ook de ingeschreven activiteiten volledig terug te kunnen betalen.
In het geval van annulatie na aanvang van het kamp blijft het volledige bedrag verschuldigd.
Activiteiten:
Indien de annulatie gebeurt minder dan 4 weken voor de start van de activiteit dan worden er 10% annulatiekosten aangerekend met een minimum van 10€.
Indien de annulatie vroeger gebeurd dan worden er geen kosten aangerekend.
In het geval van annulatie op minder dan 8u voor de aanvang van de activiteit dan blijft het volledige bedrag verschuldigd.

Indien toegelaten door de camping, zijn huisdieren welkom, maar volg hierbij de richtlijnen van de camping en zorg steeds voor een zakje om de hondenpoep op te ruimen.

Sommige campings aanvaarden maar 6 personen per installatie, indien dit zo is kan er een meerprijs gevraagd worden door de camping!

Wij behouden ons het recht om het aantal inschrijvingen/deelnemers voor de door ons georganiseerde kampen te beperken, rekening houdend met de door ons geplande activiteiten en de hiervoor nodige/beschikbare accommodatie. Dit om kwaliteitsvolle activiteiten met een correcte begeleiding te kunnen voorzien. Om diezelfde reden kunnen wij niet toelaten dat, mensen die niet officieel zijn ingeschreven voor ons kamp, deelnemen aan de door ons georganiseerde activiteiten.

Enkel leden van Pasar zijn verzekerd tijdens onze activiteiten.

Wijzigingen aan de huisregels zijn mogelijk, maar dit kan enkel in samenspraak met de kampverantwoordelijken of het bestuur. Bij eventuele onenigheden is het beslissende woord aan de kampverantwoordelijken of het bestuur.

Op al onze activiteiten worden er foto's genomen die kunnen gebruikt worden in promotie-folders van Pasar of andere, indien je dit niet wenst gelieve dit te melden aan één van de bestuursleden.

Topicamp is niet verantwoordelijk voor de plaatsen die we krijgen van de camping (groot of klein).

Indien de camping het toelaat mag er een extra tentje op het veld van max 4m².